Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 25 maja 2015 r. oferty partycypacyjne na lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie

Informacja 01.06.2015