Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 14 kwietnia 2015 r. oferty partycypacyjne na lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w Częstochowie

Informacja 16.04.2015