Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie zawiadamia, że z przyczyn formalno-prawnych zostaje unieważniona, procedura kwalifikacji przyszłych najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rozpoczęta poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu 18.03.2015

Ogłoszenie 27.03.2015