Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie zawiadamia o rozpoczęciu procedury kwalifikacji przyszłych najemców lokali zgodnie z "Regulaminem kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością"

Ogłoszenie 18.03.2015