Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 06.02.2015r. oferty partycypacyjne na lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie

Informacja 17.02.2015