Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 12.11.2014r. oferty partycypacyjne na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Herberta 4, 5 w Częstochowie

Informacja 21.11.2014