Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 25.08.2014r. oferty partycypacyjne na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Czecha 2b oraz ul. Herberta 1 w Częstochowie

Informacja 03.09.2014