Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Lista osoby zakwalifikowanej do zawarcia umowy najmu mieszkania przy ul. Herberta 4, będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie.

Informacja 24.04.2014