Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wynajmu wolnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Herberta 5 w Częstochowie

Informacja 24.03.2014