Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Projekt listy osoby zakwalifikowanej do zawarcia umowy najmu mieszkania przy ul. Herberta 4, będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie

Informacja 24.03.2014