Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Ogłoszenie

Zawiadamiamy o rozpoczeciu procedury kwalifikacji przyszłych najemców lokali. Informujemy, że TBS dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym przy ul. Herberta 4

Ogłoszenie 03.03.2014