Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

EU STANDARD 2008

obrazek W dniu 19 sierpnia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o.
w Częstochowie został nagrodzony godłem EU STANDARD 2008 i uzyskał licencję
na jego użytkowanie jako podmiot osiągający wysoki, ustabilizowany poziom
jakości we wszystkich sferach działalności, produktu, usług.

Celem projektu EU STANDARD jest wyłonienie najlepszych firm pod względem zarządzania jakością i nagrodzenie ich godłem EU STANDARD 2008. Adresatem projektu są podmioty osiągające wysoki, ustabilizowany poziom jakości we wszystkich sferach działalności, produktu, usług.

Godło EU STANDARD 2008 to znak graficzny służącym jego posiadaczom do użytku marketingowego (informacja, wizerunek, promocja, reklama). Jego posiadaczem mogą stać się podmioty wcześniej zweryfikowane przez wyspecjalizowane organizacje certyfikujące, audytorskie (np. TÜV), które wdrożyły systemy jakości tj. ISO, HACCP etc., a także prowadzą progresywną politykę rozwoju zarządzania jakością i rozwoju intelektualnego organizacji (kursy, szkolenia, dopłaty do studiów pracowników) i często legitymują się stosownymi nagrodami.

Dotychczasowi Laureaci traktują godło jako nowe, skuteczne narzędzie w działaniach informacyjnych, wizerunkowych, promocyjnych etc. Godło jest świetnym znakiem wywoławczym, oznajmiającym walory posługującego się nim podmiotu ze względu na międzynarodową uniwersalność słowa STANDARD. Laureaci ubiegłorocznej edycji projektu umieszczali godło na stronach internetowych, dokumentach i koperty firmowych, banerach reklamowych, opakowania produktów lub broszurach promocyjno-informacyjnych. Może ono też pojawić się na kartach gwarancyjnych, karoseriach i plandekach samochodów firmowych, w reklamie telewizyjnej.

Uzyskanie licencji na użytkowanie godła EU STANDARD dotyczący wyłącznie Laureatów. Współpraca komercyjna polegająca na prezentacji prasowej firmy w jednym z dodatków wydawanych przez organizatora („Przegląd Gospodarczy” w „Gazecie Prawnej”, „Rzecz o Biznesie” w „Rzeczpospolitej”). Zespół redakcyjny przygotowuje teksty dziennikarskie ukazujące zaangażowanie firmy w procesy służące podwyższaniu jakości.

Laureaci programu wybierani są przez Kapitułę spośród firm nominowanych do otrzymania godła. Weryfikacja odbywa się na podstawie prezentacji przygotowywanych przez menedżerów regionalnych projektu wykorzystujących informacje nadesłane przez samych nominowanych.

Certyfikat EU STANDARD 2008

Przegląd Gospodarczy 7_2008