Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

obrazek

Złota odznaka Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości dla Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie

   W trakcie uroczystych, centralnych Obchodów Dnia Budowlanych w Warszawie, zorganizowanych w dniu 26.09.2008r. pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Ministra Infrastruktury – Ludwik Madej Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Sp. z o.o. w Częstochowie został uhonorowany Złotą Odznaką im. Króla Kazimierza Wielkiego, nadaną postanowieniem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.
Konfederacja zrzesza 18 największych związków, izb, stowarzyszeń i korporacji – reprezentujących firmy wykonawcze, producentów materiałów budowlanych, pracodawców, projektantów, zarządców, ośrodki badawcze i edukacyjne – działających w sektorze budownictwa i nieruchomości.

                                      obrazek obrazek